Terminator

داستان بازی مطابق با فیلم ترمیناتور ۲ است.برای نجات رهبر مقاومت انسانی، جان کانر، و مادرش سارا از T-1000، یک نمونه اولیه ترمیناتور پیشرفته قصد کشتن هر دوی آنها را داشت.بازیکن نقش یک سایبورگ ترمیناتور T-800 را بر عهده می گیرد که قبلاً توسط مقاومت انسانی دستگیر و برنامه ریزی مجدد شده است و در سال ۲۰۲۹ در کنار آن ها علیه اسکای نت می جنگد.در نهایت، T-800 و جان کانر به مقر Skynet نفوذ کرده و CPU سیستم را نابود می کنند.