درباره ما

شهربازی سرزمین عجایب بعنوان یکی از استانداردترین شهربازی های سطح کشور ضمن برخورداری از تمامی توابع امنیتی دارای ویژگی های ذیل است :
 • چهار فصل بودن
 • نزدیکی به مراکز تجاری و خرید
 • ضریب ایمنی بالا
 • طراحی و دکوراسیون منحصر به فرد و فوق حرفه ای در سطح کشور
 • تجهیز مجموعه با دستگاه های استاندارد اروپایی و دارای تاییدیه ها و گواهینامه های معتبر اروپا
 • ساخت مجموعه بر اساس اصول استاندارد
 • اخذ نشان استاندارد از سازمان بررسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)
 • دارای تاییدیه فنی ایمنی از سازمان خدمات ایمنی شهرداری مشهد
 • اجرای مدیریتی سیستم PM در سرویس و نگه داری دستگاه ها منطبق بر مستندات دستگاه ها (کالیبراسیون)
 • دکوراسیون سنبلیک مجموعه (لحاظ شدن 5 قاره در دکوراسیون مجموعه و استفاده از المان های برجسته قاره ها)
 • آموزش سرویس دهی به پرسنل بصورت ادواری هر 3 ماه
 • کارآموزی حوادث اطفا حریق و کمک های اولیه برای تمامی پرسنل هر 6 ماه
 • بهداشت مجموعه و استریلیزاسیون روزانه دستگاه ها علی الخصوص بازی های کودکان
 • برخورداری از بازیها و تفرجات برای تمامی سنین