Primeval Hunt
یک بازی تیراندازی با اسلحه برای یک یا دو بازیکن است که در آن دایناسورهای ماقبل تاریخ از جمله T-Rex، Triceratops و Velocipede را شکار می کنید.
اگرچه بازی از دو تفنگ سبک استفاده می‌کند که پس از تفنگ‌های ساچمه‌ای پمپی طراحی شده‌اند، بازیکن می‌تواند از بین سه سلاح درون بازی یکی را انتخاب کند: کمان، شاتگان یا تفنگ.در هر سطح، بازیکنان باید تعداد مشخصی دایناسور را با مهمات محدود در یک بازه زمانی خاص شکار کنند.همه دایناسورها دارای دو نقطه ضعف هستند که امکان کشتن با یک ضربه را فراهم می کند، ناحیه سر و قلب آنها، در غیر این صورت برای پایین آوردن هر موجود به تعدادی شلیک نیاز است.