Let’s Go Jungle Deluxe DLX Model
 یک بازی تیراندازی جدید و مهیج است که شبیه به Jurassic Park II: The Lost World قدیمی است، اما با پیچ و تاب های جدید و در یک ماشین آفرود بزرگ محصور به سبک تئاتر! دو شخصیت، بن و نورا، خود را در این گشت و گذار در   Lets Go Jungle پیدا کرده اند.آن ها باید سعی کنند حشرات و موجوداتی که به آن ها حمله میکنند را با اسلحه از بین ببرند تا به خودشان آسیبی وارد نشود.