Crazy Motor
توی این بازی میتونین تجربیات شگفت انگیزی کسب کنید.مسابقه در صحرای موآب در حالی که جت های جنگنده به بشقاب پرنده ها حمله می کنند، فرود آمدن به دخمه های جن زده پاریس، فرار از فیل های وحشی در جنگل های تایلند، پریدن از حلقه های شعله ور.